บทความ 3

กรณีท่านที่เช่ารถยนต์ระยะยาว  เรามีบริการเปลี่ยนรถยนต์แก่ท่าน

เพื่อนำรถยนต์ที่ท่านใช้อยู่มาเข้าบำรุงรักษาตามระยะ   

เพื่อให้รถยนต์ที่ท่านใช้นั้น  อยู่ในสภาพพร้อมใช้อยู่เสมอ


  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ท่านตลอด 24 ชม.

  • บริการ รับส่งรถ ถึงท่านตามสถานที่ที่ท่านต้องการทุกที่ตรงตามเวลานัดหมาย

  • รับแจ้งอุบัติเหตุและมีพนักงานดูแลท่านถึงที่เกิดเหตุตลอด 24 ชม.
Visitors: 46,801