บทความ 4

รับแจ้งอุบัติเหตุและมีพนักงานดูแลท่านถึงที่เกิดเหตุตลอด 24 ชม.  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ท่านตลอด 24 ชม.

  • บริการ รับส่งรถ ถึงท่านตามสถานที่ที่ท่านต้องการทุกที่ตรงตามเวลานัดหมาย

  • กรณีท่านที่เช่ารถยนต์ระยะยาว เรามีบริการเปลี่ยนรถยนต์แก่ท่านเพื่อนำรถยนต์ที่ท่านใช้อยู่มาเข้าบำรุงรักษาตามระยะ เพื่อให้รถยนต์ที่ท่านใช้นั้น อยู่ในสภาพพร้อมใช้อยู่เสมอ
Visitors: 46,808