รถเช่าของเรา

 • บริการอุปกรณ์เสริมสำหรับการเช่ารถ

 • ฟรี ! CAR SEAT สำหรับเด็กๆ

  หากต้องการใช้บริการกรุณาแจ้งล่วงหน้า พร้อมกับการสั่งจองเช่ารถ
 • ฟรี ! Mobile Stand อุปกรณ์สำหรับยึดติดมือถือกับรถยนต์

  หากต้องการใช้บริการกรุณาแจ้งล่วงหน้าพร้อมกับการสั่งจองเช่ารถ
  • IMG_1066.JPG
   สั่งจองรถกับ Prompt Carrent CLICK เลย สามารถเข้า ADD และแชทได้เลยในทันที LINE ระบุประเภทรถที่ต้องการเช่า วัน เดือน ปี และ สถานที่ที่ท่านจะรับรถ วัน เดือน ปี และ สถานที่ที่ท่...
Visitors: 121,595